Liszt Concerto No.2 A-Dur

For "Intermezzo with Arik" TV Show

Bach-Siloti Prelude B minor

Tchaikovsky Piano Concerto Nº 1 Op. 23

R.Schumann - Symphonic Etudes op.13

K.M.v.Weber. Konsertstuck f-moll, op.79

B.Bartok. Piano Sonata (1926)

Schubert-Liszt Der Muller und Der Bach

Schubert Piano Trio No.2, E flat major, op.100 (D929)